Informatie over de lessen:

Ook al gaat mijn voorkeur uit naar een beginleeftijd van 6 jaar kunnen kinderen al vanaf 5 jaar op les komen.
In de eerste fase staat auditief werken centraal. Dat wil zeggen: aan de hand van een zelf samengestelde werkboek leren wij eerst de te spelen liedjes zingen en daarna spelen op de viool. Met diverse oefeningen en spelletjes wordt de fijne motoriek van zowel de linker als rechterhand ontwikkeld.
Er wordt ook veel voor en na gespeeld. Door deze manier van werken wordt het gehoor en muzikale voorstellingsvermogen van het kind/leerling ontwikkeld. Onopgemerkt wordt ook de muzikaliteit van het kind gevormd.
Door het achterwege laten van muziekbeeld/muzieknotatie kan er in de beginsel veel  aandacht geschonken worden aan de juiste houding en basistechniek van de leerling.

De muzieknoten worden na de auditieve fase aangeleerd.
In de lessen staat altijd de leerling centraal.
In overleg met de leerling wordt de juiste vioolmethode uitgezocht en er wordt op maat een leerroute uitgezet welk in ieder opzicht bij de leerling past.
Zodoende wordt het makkelijker om aan de muzikale inspiratie en persoonlijke motivatie van de leerling te werken. Deze aspecten zijn nodig om in combinatie met een optimaal docerende begeleiding, de leerling zich maximaal muzikaal te laten ontplooien.
In de vioolles  wordt er ook regelmatig “samen geoefend”. Op die manier leren leerlingen zelfstandigheid dat nodig is om thuis alleen te kunnen oefenen. Vioolles is immers ook een geschikte bezigheid om discipline bij een kind bij te brengen.

Bij oudere beginners waar het fijne motoriek al goed ontwikkeld is wordt er meestal na een korte periode van intensieve oefeningen om de juiste viool en stokhouding te leren gelijk begonnen met het leren lezen van noten. Er wordt altijd een methode gekozen dat bij de behoeften en wensen van desbetreffende persoon past.

Zelfstudie:

Een belangrijk aspect om goed viool te leren spelen is het thuis studeren van het opgekregen huiswerk.
Mijn advies is voor jong en oud: Om goed vooruit te kunnen in het begin is aan te raden ongeveer 4 keer per week 20 minuten te oefenen. Het liefst verdeeld in 2 momenten per dag.
Na verloop van tijd naar behoefte van de leerling kan deze hoeveelheid opgevoerd worden.

Repertoire:

Klassieke muziek vormt meestal de basis, maar desgewenst kunnen ook andere stijlen aan bod komen.


Aanbod:

Viool of altviool lessen individueel:
a.,Wekelijkse lessen,  30/45/60 minuten. (Voor beginners,ongeacht leeftijd)
38 lessen per jaar

b.,Twee wekelijkse lessen, 30/45/60 minuten (voor gevorderde leerlingen).
19 lessen per jaar    

10 lessenkaart: (lessen 1 keer per maand, voor gevorderden en/of volwassenen)
30/45/60 minuten

Elementaire theorielessen:
Fase 1.:
10 lessen van 45 minuten
Fase 2.:
10 lessen van 45 minuten

(Groot)ouder - kind lessen:
30 minuten per week / 38 lessen per jaar:  

Samen naar de muziekles met je mama, papa,opa of oma.
Zo leer je op een leuke manier samen een instrument bespelen.
Ouder - kindlessen zijn muzieklessen waarin ouder en kind samen les krijgen. Beiden zijn beginner en leren de beginselen van het bespelen van de viool. Daarvoor moeten ze ook allebei over een instrument beschikken. Het feit dat de ouder ook les krijgt en ook thuis oefent werkt positief op het kind. Het doel is om kinderen te motiveren en op hoger niveau te brengen. Daarnaast het plezier van samen spelen en samen doen.